Misyonumuz
 • 1997'den bu yana sağlıklı bir toplum için ruh sağlığı alanında markalaştırdığımız çalışma anlayışı ile hizmet vermekteyiz. "Primum Non Nocere" öncelikli ilkemizdir. Kliniğimizde psikiyatrik görüşmeler sonrasında nöropsikiyatrik test uygulamalari ve beyin görüntüleme teknikleri ile tanısal değerlendirmeler yapılmaktadır. Psikiyatrik danışmanlık hizmeti yanı sıra, psikoterapiler, farmakolojik tedaviler ve bilgisayar destekli kognitif terapiler uygulanmaktadır.

Güncel
 • AGORAFOBİ
                                                                                                                            AGORAFOBİ Korku birçok insanın deneyimlediği bir tepki biçimidir, fakat bu korku sizi normal devam...
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD/DEHB)
    Çağımızın en yaygın sorunlarından biri haline gelen Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), birçok çocuğun ve gencin akademik ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Detayları gözden kaçırma, unutkanlık, düzensizlik, yönergeleri takip etmede güçlük, dikkatini toplayamama gibi belirtiler gösteren; aşırı hareketlilik, yerinde duramama, fazla konuşma gibi durumların da eşlik edebildiği DEHB, tedavisi mümkün bir bozukluktur.   Uzman e...
 • Boşanmanın Çocuklara Etkisi
  Boşanmanın Çocuklara Etkisi Boşanma, çocukları olumsuz yönde etkilememektedir. Etkiler daha çok, boşandıktan sonra olan olaylardan ve anne-baba arasında yaşanan çatışmaların seviyesinden kaynaklanmaktadır. Çocukların çoğunlukla farklı bir eve ve bazen farklı bir okula gitmek zorunda kalmaları ve bunula birlikte aynı anda anne ve babalarını göremeyecek veya birlikte olamayacaklarını düşünmeleri de boşanma sonrası çocuğu etkilemektedir. Ailelerinin boşanmasından sonra ç...
 • Ayrılık Anksiyetesi
   Ayrılık Anksiyetesi Ayrılık anksiyetesi çocukların ev ya da bağlı oldukları figürlerden ayrılmayı düşündükleri zaman yaşadıkları korku ya da sıkıntıdır. DSM'nin önceki sürümlerinde ayrılık anksiyetesi yalnızca 18 yaşın altındaki kişiler için geçerliyken tanı şimdi her yaş grubunda mevcut olabilen bir anksiyete bozukluğu olarak kategorize edilmiştir. Ayrılma anksiyetesi olan çocuklar anne ve babalarına aşırı derecede bağlıdırlar. Ayrılık durumu beklendiğinde veya oluştuğunda;...
 • Madde Bağımlılığı (Madde Kullanım Bozukluğu)
   Madde Bağımlılığı (Madde Kullanım Bozukluğu) Madde kullanım bozukluğu olarak da adlandırılan madde bağımlılığı, kişinin beynini ve davranışını etkileyen bir hastalıktır. Alkol, esrar ve nikotin gibi maddeler de uyuşturucu olarak kabul edilmekte ve neden olduğu zarar bilinmesine rağmen kullanılmaya devam edilmektedir. Bağımlılık riski ve bağımlığın ne kadar hızlı olacağı kullanılan maddeye göre değişmektedir. Bazı maddelerin bağımlılık yapma riski yüksek olup bağımlılığa diğerlerinden daha hızlı neden olmaktadır. Kullanım zama...
 • Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi)
   Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi) : Sosyal fobi olarakta bilinen sosyal anksiyete bozukluğu, gündelik sosyal durumlarda yaşanan aşırı kaygı ve benlik bilinci ile karakterize olan bir bozukluktur. Sosyal anksiyete bozukluğu olan insanlar, başkaları tarafından izlendiğini ve değerlendirildiğini düşünmekte ve bu yüzden sürekli ve yoğun korku yaşamaktadırlar. Bu korkunun yoğunluğu kişiden kişiye değişebilmekte ve iş, okul ya da diğer faaliyetleri engelleyebilmektedir. Sosyal anksiyete bozukluğu olan bir &c...
 • TOURETTE ( TİK ) SENDROMUNUN KLİNİK SEYRİ VE BU SENDROMA EŞLİK EDEN HASTALIKLARIN İLERİYE DÖNÜK KLİNİK ÇALIŞMALARDAKİ YERİ
                Tourette Sendromu çocukluk döneminde başlayan, genellikle sesli yada motor tiklerle karakterize edilen ve 1 yıldan fazla süre gelen nörogelişimsel bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Son zamanlarda Tourette Sendromu’nun görülme sıklığı, çocuk ve gençler arasında 0.8% olarak tahmin edilmektedir. Özellikle erkekler (oran 3-4:1) Tourette Sendromu’ndan daha çok etkilenmektedirler. Tourette sendromu kendisini genellikle 4-6 ya...
 • PSİKOTİK SEMPTOMLARIN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA GÖRÜLME SIKLIĞI
             Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında görülen en yaygın hastalıklardan biri olmakla birlikte, ergenlik ve yetişkinlik döneminde de devam edebilmektedir. Psikotik rahatsızlıklara baktığımızda ise, psikotik rahatsızlıkların görülme sıklığının ergenlik öncesine kadar seyrek  olduğu söylenebilir. Ancak gençlik döneminde bir yükseliş göstermekte olup,  en yüksek görülme sıklı...
 • Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
      Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocuklarda doğumdan itibaren varolan ve özellikle 3 - 4 yaşlarından sonra fark edilen; yaşıtlarına kıyasla aşırı hareketlilik, yerinde duramama ve kıpır kıpır olma durumuyla birlikte dikkatin çabuk dağılması ve dikkatini uzun süre toplayamama ile karakterize olan psikiyatrik bir bozukluktur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocukluk çağında en sık rastlanan psikiyatrik bozukluklarının başında yer almaktadır.   Çocuklarda ...
 • Şizofreni Ve Aile
        Ailede şizofreni tanısı almış bir bireyin varlığı, aile fertleri için bir dizi sorunu beraberinde getirmektedir. Ancak çoğu kez hastalığın bakım veren aile üzerindeki etkisi toplum tarafından gözardı edilmektedir. Şizofreni, hasta olan bireyi etkilediği gibi hastanın yakınlarındaki insanları da etkilemektedir. Düşünce, duygu ve davranışlardaki şiddetli bozulmalar ailenin bütün fertleri tarafından hissedilmektedir. Utanç, suçluluk, korku, çaresizlik, gelecek...
 • Mevsimsel Depresyonlar
                Mevsim geçişlerinin sadece doğa üzerinde değil insanlar üzerinde de pek çok etkisi bulunmaktadır. Mevsim geçişlerini, insanın doğasını olumsuz yönde etkileyebilecek pek çok fizyolojik ve psikolojik değişikliklere neden olmaktadır. Mevsim değişikliklerinin bireyler üzerinde oluşturduğu olumsuzluklardan etkilenmemek için öncelikle insan bedeninde yaşanan değişimlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu değişimlerin başında da daha &cce...
 • Anksiyetenin Tedavisi
        Anksiyete bozuklukları toplumda sık görülen bir grup ruh sağlığı sorunudur. Anksiyetenin beyinde meydana gelen hasarla alakalı olduğu pek çok araştırma tarafından kanıtlanmıştır. Anksiyete Bozuklukları, bireylerin, günlük hayat işlevlerinde önemli bozulmalara neden olmakla birlikte daha sonra depresyon gelişimi ile ilişkilendirilmektedir. Anksiyete bozuklukların genel özellikleri birbirine benzese de belirtilerin şiddetine, sürekliliğine ve birtakım davranışsal karakteristikler...
 • Anne-Çocuk İlişkisi: ''Bağlanma''
      Bebeklik döneminde duygusal gelişimin sağlıklı olabilmesinde anahtar rolü anne - baba oynamaktadır. Bebeklikteki bağlanma kavramı; anne - baba ya da birincil bakım verenlere olumlu tepkilerin verilmesi, zamanın büyük bir kısmının o kişiyle birlikte geçirilmek istenmesi, herhangi bir korku yaratan durum veya obje karşısında hemen o kişinin aranması, bağlanılan kişinin varlığının  duyumsanmasına eş zamanlı olarak rahatlama duygusunun eşlik etmesi gibi duygu ve davranış örüntülerinin...
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda Anne-Baba Eğitiminin Önemi
        Çocukları Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı alan ebeveynlerin davranışları da tedavi sürecinin bir parçası olarak görülmektedir. Anne ve babalara bu süreçte öncelikle konulan tanıyı kabullenmenin önemi anlatılmalıdır. Tanı, aile içindeki diğer bireylere de açıklanmalı ve tanı konulan çocuğa da yaşına uygun bir uslup ile tanısı ve tedavisi hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Değinilmesi gereken bir diğer nokta, ebeveynlerin ...
 • ÇOCUKLARDA OKULA UYUM SÜREÇLERİ
      Yeni başlayan okul yılı, anne ve babasının yanından uzun süre uzakta kalmamış çocuk için oldukça kaygı verici bir durumdur. Her ne kadar okullar çocukların ilgisini çekmek için farklı renklere boyanmış,  sevimli yerler olsa da çocuk için daha önce içinde bulunmadığı, oldukça karmaşık bir ortamdır. Birçok anne ve baba, çocuklarının yeni okul süreçlerinde yaşadıkları kaygının üstesinden gelmek için ço...
 • Ergenlerde Saldırganlığın Çevresel Belirleyicileri: Kentsel Bölgelerdeki Yeşil Alanların Rolü
        Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 15 ve 44 yaşlar arası ölümlerin başlıca sebeplerinden biri şiddettir. Suç ve şiddet, kentsel bölgelerde yoğunlaşmıştır. Bu bölgelerde ikamet etmenin çeşitli ruhsal rahatsızlıklar için bir risk faktörü olduğu da belgelenmiştir. Şiddeti azaltabilmek için; çevresel risk faktörlerinin çalışılarak erken müdahale stratejilerinin belirlenmesi işe yarayabilir.   Çocuklarda sa...
 • Egzersizin Ergenlerin Depresif Semptomları Üzerindeki Etkisi Üzerine Sistematik Bir İnceleme
          Ergenlerde depresyonun görülme sıklığı 1980’lerin ortası ve 2000’ler arasında ikiye katlanmıştır. Genç insanların %20’sinin, 18 yaşlarına ulaşmadan önce en az bir defa depresyon deneyimi yaşadıkları bilinmektedir. Bu sebeple bu alanda yapılan çalışmaların önem taşımakta olduğu inkar edilemez.   Son zamanlarda, fiziksel egzersizin depresyon üzerindeki etkisini araştıran çalışmaların sayısı artmakta olmasına rağmen yapılan çalışmalar kı...