Misyonumuz
 • 1997'den bu yana sağlıklı bir toplum için ruh sağlığı alanında markalaştırdığımız çalışma anlayışı ile hizmet vermekteyiz. "Primum Non Nocere" öncelikli ilkemizdir. Kliniğimizde psikiyatrik görüşmeler sonrasında nöropsikiyatrik test uygulamalari ve beyin görüntüleme teknikleri ile tanısal değerlendirmeler yapılmaktadır. Psikiyatrik danışmanlık hizmeti yanı sıra, psikoterapiler, farmakolojik tedaviler ve bilgisayar destekli kognitif terapiler uygulanmaktadır.

Güncel
 • TOURETTE ( TİK ) SENDROMUNUN KLİNİK SEYRİ VE BU SENDROMA EŞLİK EDEN HASTALIKLARIN İLERİYE DÖNÜK KLİNİK ÇALIŞMALARDAKİ YERİ
                Tourette Sendromu çocukluk döneminde başlayan, genellikle sesli yada motor tiklerle karakterize edilen ve 1 yıldan fazla süre gelen nörogelişimsel bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Son zamanlarda Tourette Sendromu’nun görülme sıklığı, çocuk ve gençler arasında 0.8% olarak tahmin edilmektedir. Özellikle erkekler (oran 3-4:1) Tourette Sendromu’ndan daha çok etkilenmektedirler. Tourette sendromu kendisini genellikle 4-6 ya...
 • PSİKOTİK SEMPTOMLARIN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA GÖRÜLME SIKLIĞI
             Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında görülen en yaygın hastalıklardan biri olmakla birlikte, ergenlik ve yetişkinlik döneminde de devam edebilmektedir. Psikotik rahatsızlıklara baktığımızda ise, psikotik rahatsızlıkların görülme sıklığının ergenlik öncesine kadar seyrek  olduğu söylenebilir. Ancak gençlik döneminde bir yükseliş göstermekte olup,  en yüksek görülme sıklı...
 • Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
      Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocuklarda doğumdan itibaren varolan ve özellikle 3 - 4 yaşlarından sonra fark edilen; yaşıtlarına kıyasla aşırı hareketlilik, yerinde duramama ve kıpır kıpır olma durumuyla birlikte dikkatin çabuk dağılması ve dikkatini uzun süre toplayamama ile karakterize olan psikiyatrik bir bozukluktur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocukluk çağında en sık rastlanan psikiyatrik bozukluklarının başında yer almaktadır.   Çocuklarda ...
 • Şizofreni Ve Aile
        Ailede şizofreni tanısı almış bir bireyin varlığı, aile fertleri için bir dizi sorunu beraberinde getirmektedir. Ancak çoğu kez hastalığın bakım veren aile üzerindeki etkisi toplum tarafından gözardı edilmektedir. Şizofreni, hasta olan bireyi etkilediği gibi hastanın yakınlarındaki insanları da etkilemektedir. Düşünce, duygu ve davranışlardaki şiddetli bozulmalar ailenin bütün fertleri tarafından hissedilmektedir. Utanç, suçluluk, korku, çaresizlik, gelecek...
 • Mevsimsel Depresyonlar
                Mevsim geçişlerinin sadece doğa üzerinde değil insanlar üzerinde de pek çok etkisi bulunmaktadır. Mevsim geçişlerini, insanın doğasını olumsuz yönde etkileyebilecek pek çok fizyolojik ve psikolojik değişikliklere neden olmaktadır. Mevsim değişikliklerinin bireyler üzerinde oluşturduğu olumsuzluklardan etkilenmemek için öncelikle insan bedeninde yaşanan değişimlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu değişimlerin başında da daha &cce...
 • Anksiyetenin Tedavisi
        Anksiyete bozuklukları toplumda sık görülen bir grup ruh sağlığı sorunudur. Anksiyetenin beyinde meydana gelen hasarla alakalı olduğu pek çok araştırma tarafından kanıtlanmıştır. Anksiyete Bozuklukları, bireylerin, günlük hayat işlevlerinde önemli bozulmalara neden olmakla birlikte daha sonra depresyon gelişimi ile ilişkilendirilmektedir. Anksiyete bozuklukların genel özellikleri birbirine benzese de belirtilerin şiddetine, sürekliliğine ve birtakım davranışsal karakteristikler...
 • Anne-Çocuk İlişkisi: ''Bağlanma''
      Bebeklik döneminde duygusal gelişimin sağlıklı olabilmesinde anahtar rolü anne - baba oynamaktadır. Bebeklikteki bağlanma kavramı; anne - baba ya da birincil bakım verenlere olumlu tepkilerin verilmesi, zamanın büyük bir kısmının o kişiyle birlikte geçirilmek istenmesi, herhangi bir korku yaratan durum veya obje karşısında hemen o kişinin aranması, bağlanılan kişinin varlığının  duyumsanmasına eş zamanlı olarak rahatlama duygusunun eşlik etmesi gibi duygu ve davranış örüntülerinin...
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda Anne-Baba Eğitiminin Önemi
        Çocukları Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı alan ebeveynlerin davranışları da tedavi sürecinin bir parçası olarak görülmektedir. Anne ve babalara bu süreçte öncelikle konulan tanıyı kabullenmenin önemi anlatılmalıdır. Tanı, aile içindeki diğer bireylere de açıklanmalı ve tanı konulan çocuğa da yaşına uygun bir uslup ile tanısı ve tedavisi hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Değinilmesi gereken bir diğer nokta, ebeveynlerin ...
 • ÇOCUKLARDA OKULA UYUM SÜREÇLERİ
      Yeni başlayan okul yılı, anne ve babasının yanından uzun süre uzakta kalmamış çocuk için oldukça kaygı verici bir durumdur. Her ne kadar okullar çocukların ilgisini çekmek için farklı renklere boyanmış,  sevimli yerler olsa da çocuk için daha önce içinde bulunmadığı, oldukça karmaşık bir ortamdır. Birçok anne ve baba, çocuklarının yeni okul süreçlerinde yaşadıkları kaygının üstesinden gelmek için ço...
 • Ergenlerde Saldırganlığın Çevresel Belirleyicileri: Kentsel Bölgelerdeki Yeşil Alanların Rolü
        Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 15 ve 44 yaşlar arası ölümlerin başlıca sebeplerinden biri şiddettir. Suç ve şiddet, kentsel bölgelerde yoğunlaşmıştır. Bu bölgelerde ikamet etmenin çeşitli ruhsal rahatsızlıklar için bir risk faktörü olduğu da belgelenmiştir. Şiddeti azaltabilmek için; çevresel risk faktörlerinin çalışılarak erken müdahale stratejilerinin belirlenmesi işe yarayabilir.   Çocuklarda sa...
 • Egzersizin Ergenlerin Depresif Semptomları Üzerindeki Etkisi Üzerine Sistematik Bir İnceleme
          Ergenlerde depresyonun görülme sıklığı 1980’lerin ortası ve 2000’ler arasında ikiye katlanmıştır. Genç insanların %20’sinin, 18 yaşlarına ulaşmadan önce en az bir defa depresyon deneyimi yaşadıkları bilinmektedir. Bu sebeple bu alanda yapılan çalışmaların önem taşımakta olduğu inkar edilemez.   Son zamanlarda, fiziksel egzersizin depresyon üzerindeki etkisini araştıran çalışmaların sayısı artmakta olmasına rağmen yapılan çalışmalar kı...
 • Çocukluk Döneminde Yaşanan Kötü Muamelelerin Yetişkinlik Dönemine Etkileri
  Çocuklukta yaşanan kötü muamelelerin (ihmal ve istismar) uzun vadede ruh sağlığına olan olumsuz etkileri araştırmalar ile ortaya konmuştur. Ancak,  genel popülasyonda, fiziksel istismar ve ihmalin çocukluktan yetişkinliğe kadar kişinin, biliş ve eğitim düzeyine olan etkisini vurgulayan araştırmalar yapılmamıştır. Yapılan güncel bir araştırma, çocuklukta yaşanan ihmal ve görülen kötü muamelenin farklı biçimlerinin, çocukluk ve ergenlikte, zayıf bilişsel dü...
 • MOXO TEST, EGE BÖLGESİ'NDE İLK KEZ KLİNİĞİMİZDE UYGULANMAKTADIR!
  Moxo Test Nedir?   Moxo Test, 6-60 yaş arası bireylerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Anksiyete Bozuklukları tanılarının konmasına yardımcı olan, bilgisayar üzerinden yapılan, görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu bir ölçme aracıdır. Moxo Test, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun 4 ana semptomu olan dikkat eksikliği, zamanlama sorunu, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif bir şekilde ölçme ve değerlendirmesinin yapılmasını sağlar. Ayrıca, Dikkat E...
web site izmir