Bağlanma Kuramı

Bağlanma Kuramı

               John Bowlby (1907 - 1990) (Freud gibi) ve zihinsel sağlık ve davranışsal problemlerin erken çocukluğa atfedilebileceğine inanan bir psikanalistti. Bowlby’nin evrimsel bağlanma teorisi, çocukların biyolojik olarak diğerleriyle bağlantı kurabilmek için önceden programlanmış olarak dünyaya geldiğini, bunların hayatta kalmalarına yardımcı olacağını öne sürmektedir.

               Bowlby, bağlanma davranışlarının içgüdüsel olduğuna inanır ve ayrılık, güvensizlik ve korku gibi yakınlık durumunu tehdit eden herhangi bir koşulla aktive olur.

Aynı şekilde Bowlby (1969- 1988)’ın kabul gören doğal olarak meydana gelen ‘’yabancılar korkusu’’ önemli bir hayatta kalma mekanizmasını temsil eder. Bebekler, anne veya bağlanma figürüyle yakınlık ve temasın sağlanmasına yardımcı olan bazı doğuştan davranışları (örneğin ağlama, gülen, emekleme, vb.) sergileme eğilimi ile doğarlar - bunlar türlere özgü davranışlardır.

 Bowlby, hem bebeklerin hem de annelerin birbirleriyle temas halinde kalmak için biyolojik bir ihtiyaç geliştirdiğini öne sürer. Bu bağlanma davranışları başlangıçta sabit eylem kalıpları gibi çalışır ve hepsi aynı işlevi paylaşır. Bebekler, yetişkinlerin onlara bakım vermesine teşvik eden ağlamak ve gülümsemek gibi doğuştan gelen “sosyal sömürücü” davranışlar üretir. Bağlantının belirleyicisi beslenme değil, bakım ve ihyiyaçlara karşılayabilmektir.

 
Kaynak
 
1.      Simply Psychology https://www.simplypsychology.org/bowlby.html
2.      Developmental Psychology Book
web site izmir