Stres Nedir?

Stres Nedir?

Bütün gereksinimlerimiz kendiliğinden karşılansaydı hayat çok basit olurdu. Gerçek hayatta hem kişisel hem de çevresel birçok engelle karşılaşırız. Bir sakatlık gelecek vaat eden bir spor kariyerini sonlandırabilir; gereksinim duyduğumuzdan daha az paramız olabilir; âşık olduğumuz kişi bizi reddedebilir. Yaşamın gerçekleri uyum sağlamamızı gerektirir. Fiziksel ve duygusal sağlığımızın karşısına çıkan zorluklar başa çıkma kaynaklarımızı ve yeteneklerimizi aştığı zaman yaşanan psikolojik durum genellikle stres olarak adlandırılır (bkz. Gunnar & Quevedo, 2007). Kavram karmaşasını engellemek amacıyla ruh bilimciler, dışsal gereklilikleri stres yaratıcılar, bunların organizmada yarattığı etkileri stres ve stresin üstesinden gelme çabalarını da başa çıkma stratejileri olarak adlandırırlar.

Uyum gerektiren bütün durumlar potansiyel stresli durumlar olarak görülebilir. Stres yalnızca (sınav gibi) olumsuz koşullarda değil, (düğün gibi) olumlu koşullarda da ortaya çıkabilir. Her ne kadar bazen her iki stres türü de kişinin kaynaklarını ve başa çıkma becerilerini zorlayabilse de kötücül stres (sıkıntı) genellikle daha fazla hasar yaratır.

Neden anahtarlarımızı kaybetmek mutsuz bir evlilikten ya da işsiz kalmaktan çok daha az streslidir? Bir stres yaratıcının diğerinden daha ciddi olmasının nedenini, belirli bir ortamda hepimiz sezgisel olarak anlayabiliriz. (1) Stres yaratıcının şiddeti, (2) kronikliği (yani, ne kadar sürdüğü), (3) zamanlaması, (4) yaşamlarımızı ne kadar yakından etkilediği, (5) ne kadar öngörülebilir olduğu ve (6) ne kadar denetlenebilir olduğu en önemli etkenler arasında sayılabilir. 

 

web site izmir