Otizm ve Otizm Etiyoloji

OTİZM

 

Otizm 3 yaştan önce sosyal etkileşimde bozulmayla ortaya çıkan bir yaygın gelişimsel bozukluktur. Otistik çocukların yaklaşık % 50 sinde entellektüel defisitler söz konusudur. Bu durum erken tanı koyma şansını azaltabilmektdir. Pure otizmde görülme sıklığı, değişebilmekle birlikte yaklaşık 800-1000 de 1 olarak tanımlanmaktadır. Ancak pure otizm değil fakat otistik belirtiler gösteren çocukların sıklığı 150 de 1 gibi bir sıklıktadır.

 

Otizmin erkek çocuklarda görülme sıklığı kız çocuklara göre daha fazladır. Bu sıklık 3.5 - 4 erkek çocuğa karşılık 1 kız çocuk şeklindedir. Bir hipoteze göre otistik kız çocuklarda mental bozukluk, erkek çocuklara göre fazladır.

 

Otizm her ülkede ve her sosyoekonomik sınıfta görülebilmektedir.

 

OTİZMDE ETİYOLOJİ

 

Otizmin etiyolojisinde yıllardır psikososyal, biyolojik, genetik ve daha birçok faktörün üzerinde durulmaktadır. Genetik araştırmalar ailevi yatkınlığı ortaya koymaktadır. Ayrıca fragile X sendromu ve tuberosklerozis tanısı alan hastalarda otizm daha sık görülmektedir. Pek çok çalışma doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrasında ortaya çıkan komplikasyonların otizmin görülme sıklığını artırdığını göstermektedir.

 

MRI (manyetik rezonans görüntüleme) çalışmalarında, amygdala bölgesinde hipoaktivasyon ve özellikle temporal lob anormallikleri saptanmıştır. Buna ek olarak frontal beyin bölgesinde de bazı anormallikler gözlemlenmektedir. Frontal, prefrontal ve temporal bölgeler sosyal iletişim becerilerini kodlayan alanlardır.

 

 

(09.03.2011 tarihinde www.ozlemozcan.com sitesinde yayımlanmıştır.)

web site izmir