Disleksi

Disleksi bir öğrenme bozukluğu çeşididir. “Öğrenme Bozuklukları”, zihinsel gelişim devam ettiği halde okuma, yazma, imla, aritmetik ve diğer akademik işlevlerde ortaya çıkan problemleri tanımlamaya yönelik bir başlıktır. Öğrenme bozukluklarının zeka geriliği ile ilgisi yoktur.

 

Disleksi, çocuğun kronolojik yaşı, zeka düzeyi ve aldığı eğitim düzeyi gözönünde bulundurulduğunda, okuma becerisinin beklenenin altında olması durumudur.

 

Disleksisi olan bireylerde görülen özellikler:

 

·         Harfleri öğrenmede güçlük,

 

·         Okumayı sökmede gecikme,

 

·         Sözcük veya sözcük parçalarını atlama,

 

·         Sözcüklerin yerine başkalarını uydurma, çarpıtma veya eklemeler,

 

·         Okuma hızının yavaş olması,

 

·         Okunan  metinde yeri kaybetme, metne yanlış başlama, uzun duraksamalar,

 

·         Okunan metinde vurgulama ve ifade hataları,

 

·         Sözcük içindeki harflerin ve cümledeki sözcüklerin yer değiştirmesi,

 

·         b ve d harflerinin karıştırılması,

 

·         6 ve 9 rakamlarınin karıştırılması,

 

·         3 ve E sembollerinin karıştırılması,

 

·         12 yerine 21 yazılması vb,

 

·         Rakamların, harflerin yönünün karıştırılması,

 

·         Okuduğunu anlamada güçlük,

 

·         Okuduğu metinden bir anlam ve sonuç çıkaramama,

 

·         Okunan metin ile ilgili bir soru sorulduğunda, okuduğu öykü ile ilgili değil, genel bilgi birikimiyle cevap verme,

 

·         Tersten okuma,

 

·         Okuma sırasında aşırı efor sarfetme ve yorulma,

 

·         Okumaya isteksizlik, direnç ya da okumayı reddetme,

 

·         Haftanın günlerini ardışık sayamama,

 

·         Sabah öğle gibi zaman kavramlarını karıştırma,

 

·         Mevsimleri karıştırma,

 

·         Yön ve yer tarifi bulmada güçlük.

 

Disleksi her toplumda % 2 ila 10 arasında ve özellikle ilkokul 1. sınıf düzeyinde % 4-5 oranında görülür. Kız çocuklarında daha fazla ortaya çıkmaktadır.

 

Disleksiye çoğu zaman disgrafi adı verilen yazma bozukluğu ve diskalkuli adı verilen aritmetik bozukluğu da eşlik eder.

 

Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD) olan çocukların bir çoğunda disleksi ve diğer öğrenme bozukluklarına sık rastlanır.

 

Disleksi tanısı alan bireylerin zeka düzeyi çoğu zaman normaldir ya da normalin üstünde olabilir. Bu nedenle tanı konma yaşı genellikle ilkokul 1.sınıf veya 2. sınıf civarındadır. Ancak ilkokul öncesi dönemde de bazı dikkat çekici özellikler ile anlaşılabilir.

 

Çocuğun gelişiminde farklı olduğu düşünülen bir durum ortaya çıkar veya sözü geçen özellikler izlenirse mutlaka bir çocuk psikiyatristi hekimine başvurulmalıdır. Erken tanı ve uygun terapilerle % 50-60’ından fazlasında büyük ölçüde düzelme görülmektedir.

 

 

 

( 23.10.2014 Hürriyet gazetesinde, 28.10.2014 Yeni Asır gazetesinde yayımlanmıştır.)

 

 

web site izmir