Dr. Özlem ÖZCAN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden  1988 yılında mezun olan Dr. Özlem ÖZCAN, 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Çocuk ve Genç Psikiyatri Uzmanı ünvanını aldıktan hemen sonra kendi kliniğini kurarak çalışmalarına özel olarak devam etmiştir.

 

Dr. Özlem ÖZCAN kendi adını taşıyan Dr. Özlem ÖZCAN Çocuk ve Genç Psikiyatri Kliniği’nde, psikiyatri ve nöropsikiyatri alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Dr. Özlem ÖZCAN Çocuk ve Genç Psikiyatri Kliniği kurucusu olarak Dr. Özlem ÖZCAN, Türk Patent Enstitüsü’nden 2012 yılında marka tescil belgesini almaya hak kazanmıştır.

 

 

Dr. Özlem ÖZCAN Çocuk ve Genç Psikiyatri Kliniği’nde ayrıntılı bir psikiyatrik değerlendirmenin ardından, aile görüşmesi  gerçekleştirilmektedir. Dr. Özlem Özcan Kliniği’nde çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik tüm psikolojik, psikiyatrik ve nöropsikiyatrik test değerlendirmeleri yapılabilmektedir. Uyku ve Uyanıklık EEG çekimi, Q-EEG (Kantitatif EEG) uygulaması ve 3D (Üç Boyutlu) Brain Mapping (Beyin Haritalaması) gerçekleştirilmektedir.

 

Psikolojik ve  psikiyatrik danışmanlık hizmetleri yanısıra, tanısal değerlendirme sonrası psikoterapiler, farmakolojik tedaviler ve bilgisayar destekli kognitif terapiler (Computer-assisted Cognitive Rehabilitation Therapies) uygulanmaktadır.

 

 

 

 

web site izmir